MÁTÉ ZSUZSANNA: "Az aestheticum célja tehát az értékadó jelentés felkutatása." Magyar esztétikatörténeti és esztétikai tanulmányok

 

 

Máté Zsuzsanna több történeti humántudományt is művel: egyszerre esztétikatörténész és irodalomtörténész. Mint esztétikatörténész, számos kötetet és több monográfiát szentelt a hazai művészetbölcselet múltjának; mint irodalomtörténész, Madách-kutatóként és Sík Sándor monográfiájával tette magát ismertté. Jelen kötetében az elmúlt fél évtizedben született tanulmányaiból nyújt át válogatást. Az esztétikai közelítésmódú írások között akadnak, amelyek korábbi kedves hőseiről rajzolnak új képet (...), de szerepelnek olyanok is, amelyek újabb fölfedezéseiről számolnak be – mint a Palágyi Menyhérttel vagy a Bartók Györggyel foglalkozó dolgozatok. (...) Azt ajánlom az olvasónak, vegye kézbe a könyvet, és olvassa el a benne foglalt tanulmányokat.

Perecz László

A könyv első része azokkal az esztétákkal, illetve esztétikát is művelő gondolkodókkal – Palágyi Menyhérttel, Fülep Lajossal, Pauler Ákossal, Bartók Györggyel és Sík Sándorral – foglalkozik, akik közül hárman a magyar filozófia történetének kanonizált szereplői is. A második rész központjában pedig főként Madách fő műve áll különböző komparatív összefüggésekben. Máté Zsuzsanna az egyik legjelentősebb Madách-szakértő, tehát a könyvnek ez a passzusa is rengeteg olyan inspiráló gondolatot tartalmaz, amely egyaránt érinti a filozófia-, az esztétika- és az irodalomtörténetet is.

Mészáros András