Kellék filozófiai folyóirat

A Kellék filozófiai folyóiratot 1994-ben alapította a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem néhány filozófia szakos hallgatója azzal a céllal, hogy a társadalomtudományok művelői számára fórumot biztosítsanak, illetve, azt népszerűsítsék. Ennek megfelelően a szerkesztők az esszéisztikus jellegű megközelítésmódokat részesítik előnyben évente három alkalommal megjelenő tematikus lapszámaikban.

A kiadványt Kolozsvár, Nagyvárad és Szeged filozófiai közössége közösen szerkeszti és jelenteti meg. Ennek szellemében a magyarországi és a romániai magyar filozófiai gondolkodás tekintetében konkrét szakmai jellegű együttműködés terepéül is szolgál, jó lehetőséget kínálva arra, hogy az erdélyi filozófiát egy tágabb gondolkodói közösség számára hozzáférhetővé tegyék.

A kiadvány koncepcióját meghatározó célok:

A folyóirat szerzői többségükben magyarországi, erdélyi, valamint elismert külföldi szakemberek, zömmel egyetemi tanárok.

Mindemellett a lap publikációs teret biztosít az említett régiók egyetemi hallgatói számára is. Olvasóközönségünk egyrészt az említett szellemi közegből kerül ki, másrészt azokból az ún. „laikusokból” áll, akik érdeklődést mutatnak a filozófia elméleti kérdései iránt. A folyóirat kiadója a kolozsvári székhelyű Pro Philosophia Alapítvány.