Pro Philosophia Alapítvány

A kolozsvári Pro Philosophia Alapítvány önálló jogi személyiséggel rendelkező, 1997-ben bejegyzett szervezet, melynek alapítói – az alapítás évében – a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem filozófia szakos oktatói és hallgatói voltak.

Az alapítók: Tonk Márton (igazgató), Demeter Attila (elnök), Ilyés Szilárd-Zoltán (alelnök), Lovász Andrea (elnökségi tag), Szigeti Attila (elnökségi tag), Gregus Zoltán (tag), Demeter Szilárd-Csaba (tag), Szeghő Péter (tag), Balogh Brigitta-Zsuzsanna (titkár).

Az Alapítvány elsőrendű feladata a Kellék című filozófiai folyóirat megjelentetése, illetve financiális fedezetének megteremtése volt, tevékenységi körei azonban az idők folyamán bővültek.

A Pro Philosophia Alapítvány jelenlegi oktatási, kutatási, kiadói tevékenységének, valamint könyvtár-programjának célja egy olyan intézet megteremtése, amely önálló szakmai szervezetként szervezni és működtetni tudja az Erdélyben magyar nyelven folytatott filozófiai szaktevékenységet, továbbá az, hogy a Babeş-Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatának háttérintézményeként felvállalja a felsőfokú filozófiai oktatás tartalmának jobbítását és infrastruktúrájának megteremtését.

Ezen általános elven belül a Pro Philosophia Alapítvány a következő konkrét célok megvalósítására törekszik: