A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai

Sorozatunk alapvető törekvésének tekinti az erdélyi magyar filozófia jelentős alkotásainak újrakiadását.

Ezek a művek ugyanis eredeti (múlt századi, illetve század eleji) kiadásuk óta új, korszerű, kritikai kiadásban egyáltalán nem jelentek meg, még csak részleteikben sem. Manapság, mikor újra feléledtek az erdélyi, de tágabb összefüggésben a magyar kultúra és eszmevilág státusával kapcsolatos viták, időszerűnek és szükségesnek tűnik a magyar filozófia alapvető alkotásainak újrakiadása. Nemcsak filozófiát és filozófusokat érintő kérdésekről van itt szó, hanem egy sokkal tágabb horizontról, mely a legspeciálisabb szakmai kérdések mellett egy kor szellemiségének egészét, valamint az ehhez igazodó etikai/erkölcsi magatartásformák lehetőségeit írják körül. Egy ilyenfajta újraértelmezés azonban csak a már említett kritikai, gondozott kiadások alapján történhet meg.

Ezen kívánalmak megvalósítása érdekében a kiadó A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai címen indított sorozatot, melynek keretén belül az eddigiekben megjelent:

 1. Máté Zsuzsanna Máté Zsuzsanna
  „Az aestheticum vizsgálatának célja tehát az értékadó jelentés felkutatása.”
  Tartalom megtekintése →
 2. Veres Ildikó (szerk.) Veres Ildikó (szerk.)
  Nők és normák a hazai protestáns bölcseletben és életvilágban
  Tartalom megtekintése →
 3. Perecz László Perecz László
  Ki a filozófus? Magyar filozófiatörténeti tanulmányok
  Tartalom megtekintése →
 4. Laczkó Sándor Laczkó Sándor
  A dolog és a szó. Tanulmányok a magyar filozófiai hagyományról
  Tartalom megtekintése →
 5. Veres Ildikó Veres Ildikó
  Hiány - Filozófia - Kritika. Tanulmányok a magyar filozófia történetéről
  Tartalom megtekintése →
 6. Mester Béla Mester Béla
  Magyar philosophia. A szenvedelmes dinnyésztől a lázadó Ikaroszig
  Tartalom megtekintése →
 7. Egyed Péter Egyed Péter
  Bretter György filozófiája
  Tartalom megtekintése →