Veress Károly: Ami megtörténik velünk

A kötet tanulmányai az utóbbi öt év folyamán doktoranduszokkal és mesterképzős hallgatókkal megvalósított hermeneutikai és alkalmazott filozófiai kutatási projektek (mellék)termékei. Az egyes tanulmányok olyan problémaköröket vizsgálnak a körültekintő és elmélyítő filozófiai belegondolás módján, amelyek a hermeneutikai szemléletmód és beállítódás kulcsfogalmainak számítanak, mint: a megértésbeli távolság, a hozzátartozás struktúrája, a végesség tapasztalata, a megfordítás és odafordulás értelme, az igazság igénye és történése. Bár a kötetbe foglalt szövegek különálló tanulmányok, a középre helyezett fogalmak és az általuk megnyitott kérdések egyazon gondolati körön belül mozognak, kölcsönösen megvilágítják, magyarázzák és értelmezik egymást. Ennélfogva a tanulmányok egy összefüggő hermeneutikai vizsgálódás fejezeteiként is olvashatóak.

A fejtegetések célja olyan elméleti és gyakorlati kérdések feltárása, amelyeken keresztül a mai olvasó a filozófiai hermeneutikával folytatott párbeszéd résztvevőjévé válhat, saját szemléleti és magatartásbeli problémáira is válaszokat kereshet. Az értő olvasásban nyílik meg az írás és az írottak értelme.

Letöltés