Veress Károly (szerk.): Intézmény, lázadás, ethosz

Az itt összegyűjtött tanulmányok tendenciájuk szerint átfogják az intézményproblematika egészét, amenynyiben az intézmények általános jellemvonásaival, az intézményes hatalom torzulásaival és az intézményes rend elleni lázadási formákkal egyaránt foglalkoznak. Általánosságban megvizsgálják az intézmények működését az igazságosság elvével fennálló belső viszonyaik, a kommunikációban megnyilvánuló lényegi jellemvonásaik és az autonóm akaratokkal szembeni hatalmi potenciáljuk szempontjából.

A kötet három részre tagolódik aszerint, hogy a tanulmányok az intéz-ményesülés útjait, a bürokráciának a hatalommal és a biztonsággal való viszonyát, illetve a közszolgálat korrumpálódásának és az ezzel szembeni lázadásnak az eseteit elemzik.

Letöltés