Tonk Márton: Világnézettől közösségig. Válogatott filozófiatörténeti és kisebbségelméleti tanulmányok

A kötetben közreadott írások a szerző húsz esztendőt felölelő tudományos és oktatói tevékenységének eredményeiből, kihívásaiból próbálnak reprezentatív válogatást nyújtani a témák iránt érdeklődő olvasó számára. A filozófiatörténeti kutatások terén kifejtett, kezdeti, két évtizeddel korábbra visszanyúló "szárnybontogató" vizsgálódásoktól kezdve a kisebbségelmélet és kisebbségi oktatás kurrens problémáira irányuló frissebb elemzésekig a kötetben közölt írások azt a szakmai pályát kívánják illusztrálni, melyet a szerző az említett periódusban bejárt: a filozófiatörténet tradicionális kérdéseinek elemzésétől a magyar eszme- és filozófiatörténet vizsgálatáig; a magyar filozófiatörténet tartalmaira irányuló kutatásoktól az erdélyi magyar bölcseleti gondolkodás értékeléséig; az erdélyi filozófiai múlt feldolgozásától a kisebbségelméleti kérdések tanulmányozásáig; majd pedig a kisebbségi kérdések vizsgálatától a kisebbségi magyar oktatás kihívásainak, problémáinak elemzéséig.

Letöltés