Molnár Gusztáv: Alternatívák könyve V.

Beszélgetni, eszmét cserélni és vitázni – kettesben, de a nyilvánosságot megcélozva, vagy egy asztal körül, ami eleve egyfajta nyilvánosságot jelent – igazán csak akkor lehet, amikor úgy érezzük, hogy a legfontosabb, a lényeges dolgok még nem dőltek el, és hogy el kell hogy dőljenek. Csak ilyen szellemi és történelmi erőtérben lehet, pontosabban volt, lehetett tétje azoknak a különböző, de egymásra reflektáló álláspontoknak, amelyeknek tükre ez a mostani és a soron következő Beszélgetés-kötet. Ilyen volt az a szellemi és politikai sodrásirány, amely velem – velünk – együtt haladt a maga személyes és kiismerhetetlen útján, az 1974-es szellemi „kezdőponttól” egészen addig, amikor már eldőlni látszik minden.

(Hegyközszentimre, 2019. május)


A gyűjtemény a Molnár Gusztávval készült és az általa másokkal készített interjúkon kívül olyan kerekasztal-beszélgetések szövegeit is tartalmazza, amelyeken a szerző részt vett. Az első, 1993-ban lezáruló rész külön érdekessége az 1983-ban a szerző akkor 89 éves nagyapjával készült beszélgetés a 20. század eleji bihari tanyavilágról és az első világháborúról. A következő rész az 1995 és 2018 közötti időszak interjúit és kerekasztal-beszélgetéseit tartalmazza. A lapalji jegyzetekben a szerző kommentárokat fűz a beszélgetésekhez, a végjegyzetekben pedig néhány kortörténeti adalékkal is szolgál.