Horváth Andor, Soós Amália (szerk.): A bölcsesség koszorúja. Írások Egyed Péter hatvanadik születésnapjára

Ezzel a kötettel köszöntik barátai, munkatársai, tanítványai 60. születésnapja alkalmából Egyed Pétert, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar Filozófiai Intézetének professzorát, és kívánnak neki termékeny, sikerekben gazdag további éveket. Itt megjelenő írásaik jóvoltából ez a gyűjtemény a maga változatos anyagával hasznos munkaeszköze lehet az oktatásnak, és egyben tartalmas betekintést nyújt a  filozófiai kutatások mai állásába is. Eligazítást találunk benne a politikai filozófia nagy témaköreiben, a magyar  filozófiatörténet kérdéseire vonatkozóan, valamint irodalom és filozófia viszonyát és egyes filozófiatörténeti és alkalmazott filozófiai kérdéseket illetően.

Letöltés