XIV. Nyári filozófus tábor

XIV. Nyári filozófus tábor

2023 július 11–14. között Csíkszépvíz adott otthont a tizennegyedik alkalommal megrendezésre kerülő – a felsőfokú kolozsvári filozófusképzés szakmai gyakorlataként és szakkollégiumi műhelyeként is működő – Nyári filozófus tábornak. A tábor szervezésében a BBTE Magyar Filozófiai Intézetének partnere a Pro Philosophia Alapítvány volt. A rendezvény főtámogatói az RMDSZ és a Communitas Alapítvány voltak. A rendezvény programja megtekinthető itt, a táborról szóló részletes beszámoló pedig a következőkben olvasható.

Idén a Theoros elnevezésű filozófiatábor szervezői három tematikus egységre osztották a szakmai programot: míg első nap a történelem tág problémakörét vizsgáltuk főleg hegeli, de kanti perspektívából is, a második nap a mesterséges intelligencia, harmadik nap pedig Lukács György korai filozófiája képezte közös vizsgálódásaink és szakmai beszélgetéseink tárgyát. Nem csak tematikusan, hanem műfaji-formai szempontból is színes volt a felhozatal: olvasószemináriumok és filozófiai beszélgetések lazították a frontális előadások merevebb keretét. Na de lássuk a napi lebontást: az első napot Veress Károly előadása nyitotta, aki az eszme dialektikáját felvázolván nem csak a filozófiatörténet hegeli koncepciójának fontosabb vonásaira, hanem a rendszer egészének lényegére világított rá. Demeter Attila előadása ennél valamivel közelebbről tárgyalta a történelem problémáját. Az előadó a történelem modern fogalma és a történelemről való filozófiai gondolkodás között húzódó viszonyt Kant, Hannah Arendt és Hegel elgondolásaira támaszkodva próbálta (megítélésem szerint sikeresen) megvilágítani. Ezt Lang Márk olvasószemináriuma követte, ahol immár közvetlenül és az elhangzott előadások által felvértezve érinthették a hallgatók a modern történelemfilozófia első (és talán utolsó) rendszerét. Második nap Szigeti Attila előadását hallgathattuk meg először, aki az AI problémaköre szempontjából egy minden értelemben fontos és klasszikus szövegre alapozta mondandóját: Alain Turing gondolataiból kiindulva azt a kérdést boncolgatta, hogy miért nem abszolválhatja egy AI a Turing-tesztet. Bíró Noémi és Szilágyi Botond is szövegeket hoztak, melyek bár kevésbé klasszikusak, bizonyos értelemben mégis aktuálisabbak voltak, hiszen az egyik a ma annyira elterjedt nyelvi modellek nagyságának problémakörét, a másik pedig a home-based AI által felvetett, elsősorban etikai és politikai problémákat tárgyalta. A beszélgetés különösen extenzívre sikeredett, a szövegek jó választásnak bizonyultak: azt persze nem állíthatom, hogy az AI által felvetett filozófiai problémák egészét áttekintettük, de azt már igen, hogy a lényegeseket szinte mind érintettük. Harmadik nap Soós Amália és Erőss Réka tartottak felvezetőt Lukács György korai, elsősorban esztétikai tárgyú írásaihoz. Míg a Réka által felvezetett szöveg Lukács esztétikai kultúra koncepcióját tárgyalja, ezáltal betekintést nyújtva abba a nagyszabású koncepcióba, ami az élet (belső) átalakításának zálogát az esztétikában, az esztétikai kultúrában látja, addig az Amália által választott szövegrészlet A regény elméletéből a nagyepikai forma történetfilozófiai tárgyalására vállalkozik, ezáltal pedig megteremtette a kapcsolatot az első és utolsó nap témái között.

Jó döntésnek bizonyult a szervezők részéről, hogy a délutánokat nem zsúfolták túl különféle programokkal. Egyedüli állandó programként a Kreatív írásműhely tette érdekesebbé a résztvevők délutánjait. Soós Amália és Borsodi L. László vezetésével olyan gyakorlatokon és közös elmélkedésen, szemlélődésen vehettek részt az érdeklődők, mely nem csak pihentetőnek, hanem gondolatébresztőnek is bizonyult. A kreativitás a programalkotásra is kiterjedt: a résztvevők sokszor saját délutáni programjaikat szervezték meg, így többször indult csapat a Szépvízi-víztározó felé kirándulni és verődött össze társaság a délelőtti problémák megvitatásának informális folytatására. Összességében egy kiegyensúlyozott tábornak lehettünk résztvevői: szakmában, természetben, szórakozásban és pihenésben egyaránt részesülvén csak annyival zárhatom (remélem az összes résztvevő nevében) a beszámolómat, hogy hálás vagyok a lehetőségért.

Ilyés Zalán-György

Bookmark and Share