Megjelent a Kellék filozófiai folyóirat 35-ös száma

Megjelent a Kellék filozófiai folyóirat 35-ös száma

A Kellék című filozófiai folyóirat legújabb, 35. száma, ami Világok harca címmel jelent meg ez év novemberében a muszlim Európa, vagy „Eurábia" problémáit járja körül. A benne szereplő tanulmányok arra a kihívásra reflektálnak a politikai filozófia sajátos fogalmi eszközeivel, amelyet az eltérő kulturális hagyományokkal rendelkező egyének bevándorlása jelent a nyugat-európai liberális demokráciák jogrendjére, intézményi szerkezetére, politikai kultúrájára nézvést.

A lapszámban két-két írással is szerepel Bhikhu Parekh, a Westminsteri Egyetem tanára, a Lordok Házának és a Brit Akadémiának a tagja, illetve Seyla Benhabib, a Yale Egyetem professzorasszonya.

A Világok harca lapszámot Bhikhu Parekh (aki három, Gandhiról szóló könyv szerzője is) "Miért terror" című, eredetileg a Prospect Magazine 2004. évi áprilisi számában megjelent imaginárius vagy fiktív levélváltása nyitja, amelyben Osama bin Laden a terror eszközeinek igénybevételét igyekszik igazolni az erőszakmentes politika nagy apostola, Mahatma Gandhi előtt. Bhikhu Parekh másik, a lapszámban közölt írása, „Az interkulturális értékelés logikája" a 2006-ban megjelent Rethinking Multiculturalism című könyve egyik fejezetének a fordítása.

Seyla Benhabib első írása a franciaországi „Kendővitá"-t (L'affaire du foulard) elemzi, második írásának a címe: „A jog ahhoz, hogy jogaink legyenek": Hannah Arendt a nemzetállam ellentmondásairól; a szöveg a 2004-ben megjelent The Rights of Others. Aliens, Reidents, and Citizens című könyve második fejezetének a fordítása.

A lap David Millertől, az Oxfordi Egyetem tanárától is közöl egy szöveget: a „Csoportidentitás, nemzeti identitás és a demokratikus politika" a Citizenship and National Identity című, 2000-ben megjelent könyve 4. fejezetének a fordítása.

Bookmark and Share