Felhívás szerzőknek

Kellék 59. szám: A munka utáni világ és a feltétel nélküli alapjövedelem

A Kellék – filozófiai folyóirat a munka és a “posztmunka”, illetve a feltétel nélküli alapjövedelem témáiban vár filozófiai tanulmányokat a 2018 végén megjelenő 59. számába.

A hagyományos értelemben vett munka a végét járja: egyre szűkösebb, töredezettebb, bizonytalannabb (prekárius), a technológiai fejlődés (automatizálás-informatizálás) következtében hamarosan akár fölöslegessé is válhat – minden jel szerint egy munka utáni, a „posztmunka” társadalma fele tartunk. Nem véletlen tehát, hogy a munkához nem kötött, feltétel nélküli alapjövedelem kérdése az utóbbi időben nem csupán a társadalomelméleti, hanem a közéleti, társadalompolitikai vita (és kísérletezés) középpontjába került.

A technológiai „akceleráció” előidézte munka utáni – esetleg posztkapitalista – világ körüli kortárs diskurzus meghatározó filozófiai előzménye Marx „Gépekről szóló töredéke” a Grundrisse-ből (A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai) – a lapszám egyik tematikus súlypontja a kapitalista technológia és a munka, illetve az érték közötti viszony marxi elemzése (a Grundrisse-ben, illetve általában a marxi életműben), továbbá ennek  a problematikának a 70-es, 80-as évektől kezdődően kibontakozó marxista filozófiai reinterpretációja. A lapszám másik – az előbbivel összefüggésben, de attól függetlenül is elemezhető – tematikus súlypontja a feltétel nélküli alapjövedelem kérdése körül kialakult kortárs társadalometikai, illetve társadalom- és politikafilozófiai vita.

Lehetséges – de nem kizárólagos – kérdések, témakörök, szerzők:

             A körülbelül 40.000 karakter (egy ív) hosszúságú kéziratokat a szigetiat@yahoo.com email-címre kérjük beküldeni legkésőbb 2018. október 30.-ig; elbírálásukról a szerkesztőség november 15.-ig dönt.