Dr. Tonk Márton,
igazgató

Telefon: +40-264-439394, +40-723-387819
E-mail: dekan-kv@sapientia.ro

Tanulmányok:

Egyetemi tanulmányok:

Egyetem utáni tanulmányok:

Munkahelyek, munkakörök:

A) Jelenlegi munkahely:

B) Korábbi munkahelyek:

C) Szakmai egyesületi tagság/vezetői tagság:

D) Egyéb tevékenységek:

Szakterület: filozófiatörténet, ezen belül, a magyar filozófia története, a modern filozófia története

Oktatás: oktatott tárgyak: a modern filozófia története, a magyar filozófia története, kartezianizmus, klasszikus német idealizmus, az európai politikai gondolkodás története, politikai eszmék története

Kutatás: Kutatásaim tudományterülete a filozófiatörténet, ezen belül elsősorban újkori filozófiatörténettel és magyar filozófiatörténettel foglalkozom. Ez utóbbi kutatásaimat 1995 óta folyamatosan végzem, A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai című forrássorozat felelős szerkesztőjeként tevékenykedem; számos erdélyi magyar filozófiatörténeti alkotás kritikai kiadását/újrakiadását készítettem elő; feldolgoztam a kantiánus Tavaszy Sándor teljes életművét, kéziratos hagyatékát; jó néhány magyar filozófiatörténettel foglalkozó szakmai tanulmány szerzője vagyok. E kutatások szerves folytatásaként érdeklődésem az elmúlt években egyre erőteljesebben tolódott el a magyar társadalomelmélet, politikaelmélet és politikafilozófia elemzésének irányába.