Dr. Szigeti Attila,
kuratóriumi tag

Középiskolai tanulmányok:

Egyetemi és posztgraduális tanulmányok:

Szakdolgozat: „Ni Dit sans Dire, ni Dire sans Dit. Le langage comme l’entrecroisement de l’éthique et de l’ontologie dans l’Autrement qu’être ou au-delà de l’essence d’Emmanuel Lévinas”. („Sem Mondott Mondás nélkül. Sem Mondás Mondott nélkül. A nyelv mint az etika és az ontológia kereszteződése Emmanuel Lévinas Másként mint lenni avagy túl a léten c. művében”) Témavezetők: dr. Françoise Bonardel professzorasszony és dr. Jocelyn Benoist professzor.
1999–2004: „co-tutelle” (együttes vezetésű) doktori tanulmányok az Université de Paris XII – Val de Marne és a BBTE Filozófia Tanszékein.

Tudományos fokozat: A Filozófia Doktora. A BBTE és az Université de Paris XII – Val de Marne közötti „co-tutelle” (együttes vezetésű) doktori értekezés címe: Langage et temps dans la phénoménologie de Lévinas (Nyelv és idő Lévinas fenomenológiájában). Témavezetők: Dr. Éliane Escoubas professzorasszony és Dr. Balázs Sándor professzor.

Ösztöndíjak:

Munkahelyi adatok: Jelenleg egyetemi adjunktus vagyok a BBTE Filozófiatörténet és Logika Tanszékén

Oktatott tárgyak: Jelenkori filozófiatörténet, Összehasonlító filozófia, Hagyományos logika, Érveléselmélet.

Szakterület: Jelenkori és kortárs filozófia története.

Kutatási terület: Fenomenológia, kortárs francia fenomenológia, analitikus elmefilozófia, a kognitív tudományok filozófiája.

Szakmai egyesület tagság: A Pro Philosophia Alapítvány Alapító tagja, a Kellék c. filozófiai folyóirat alapító szerkesztője, a Román Fenomenológiai Társaság tagja.