Ilyés Szilárd-Zoltán,
kuratóriumi tag

Telefon: +40-264-595176, 0264-522903
E-mail: szi17@yahoo.com, szilard@eme.ro

Tanulmányok:

A disszertáció címe: Bibó István koncepciója a kelet-európai népek történelméről. Témavezetők: Dr. Gáll Ernő , Dr. Kallós Miklós. A vizsgák letétele és a referátumok megvédése után immár a disszertáció összeállításán dolgozom.

Munkahely: Erdélyi Múzeum-Egyesület

Státus: tudományos kutató (1997–)
Tudományterület: politikai filozófia
Kutatási terület: politikaelméletek, eszmetörténet, értelmiségstatisztika
Kutatási témák: Bibó István politikaelmélete, a két világháború közötti erdélyi magyar eszmetörténet, a mai erdélyi magyar értelmiség és tudós-társadalom

Kutatási programok:

Konferencia-részvétel és előadás:

Eredmények:

Szakmai egyesület tagság/vezetőségi tagság:

Publikációk: tanulmányok, esszék, recenziók a Kellékben, az Erdélyi Múzeumban és konferencia-kötetekben