Dr. Demeter M. Attila,
kuratórium elnök

Telefon: +40-743-165321
E-mail: demetera@personal.ro

Tanulmányok:

Munkahelyek, munkakörök:

Szakterület: politikai filozófia

Oktatás: politikai filozófia, vallásfilozófia, államelméletek

Kutatás: az európai nacionalizmus eredete, a nemzeti kisebbségek problémája, republikanizmus

Kutatási programok: nemzetközi CEEPUS kutatási program, koordinátor, vallásfilozófia
2001–2004: kutatócsoport tagja, nemzetközi kutatóprogram, budapesti Soros Alapítvány, HESP (Higher Education Support Program)

Más tudományos tevékenység: Alapítója vagyok a Kellék c. filozófiai folyóiratnak, valamint a kolozsvári Pro Philosophia Alapítványnak, melyeknél ma rendre szerkesztőbizottsági és elnöki tisztséget töltök be. 2002 tavaszától a Journal for the Study of Religions and Ideologies c. folyóirat szerkesztőségének is tagja vagyok. Köztestületi tagja vagyok a Magyar Filozófiai Társaságnak, illetve külső köztestületi tagja a Magyar Tudományos Akadémiának.